Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zakończenie projektu Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich

data: 10-12-2016

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju zakończyło pracę nad projektem „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”, który uświetnił obchody jubileuszu 80 lat Muzeum. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem projektu była organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem. W czasie konferencji odbyły się cztery sesje tematyczne dotyczące teorii badawczej, realizacji tematu w przedstawieniach muzealnych, podejścia historycznego a także lokalnego ujęcia tematu rzemiosła tradycyjnego. Wygłoszono 15 referatów. W konferencji wzięli udział pracownicy merytoryczni i naukowcy z muzeów z całej Polski, którzy od lat zajmują się tą tematyką. Opiekę merytoryczną nad konferencją pełnili prof. dr hab. Jan Święch – Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Zbigniew Libera Kierownik Katedry Kultury Regionów, oraz dr hab. Marcin Brocki – Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. W drugim dniu konferencji odbyły się zajęcia warsztatowe oraz przegląd filmów etnograficznych.

W ramach projektu zostały zrealizowane badania terenowe obejmujące swym zasięgiem teren występowania grupy etnograficznej Górali Zagórzańskich, Rabkę i jej najbliższe okolice. Przeprowadzono 12 wywiadów etnograficznych z dawnymi i współczesnymi rzemieślnikami (szewcem, cholewkarzem, krawcową, bednarzem, rymarzem, kowalem, garncarzem, krawcem ludowym, konstruktorem instrumentów ludowych, stolarzem i kuśnierzem. Całość badań została zaprezentowana na 45 min. filmie dokumentalnym pt. “Czego woda nie weźmie i ogień nie spali..., rzecz o dawnych rzemieślnikach”.

Film został udostępniony poprzez kanał Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tMu_1qRSV2I

Kolejnym punktem projektu było zrealizowanie wystawy czasowej “O rabczańskich rzemieślnikach”, która została otwarta dla zwiedzających 17.11.2016 r. i będzie udostępniana do końca czerwca 2017 r. W ramach przygotowań do wystawy przeprowadzono 18 wywiadów z rzemieślnikami oraz rodzinami przedwojennych mistrzów rzemieślniczych, którzy zgodzili się udostępnić zarówno narzędzia i elementy warsztatów, pamiątki rodzinne oraz fotografie z domowych archiwów. Wydano również bogato ilustrowany przewodnik po wystawie autorstwa Małgorzaty Wójtowicz – Wierzbickiej i Natalii Klęsk. Na wystawie zaprezentowano cztery warsztaty rzemieślnicze stolarski, szewski, krawiecki i cholewkarski.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Zaangażował środowisko muzealne i naukowe oraz  społeczność lokalną. Muzeum planuje wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych dla udostępnienia wyników sesji naukowych szerszej grupie odbiorców.

Film nakręcony z okazji Jubileuszu 80-lecia istnienia Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju

data: 05-12-2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - zaproszenie do udziału

data: 18-10-2016

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. W ramach obchodów jubileuszu 80-lecia powstania Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju realizowany jest projekt naukowo – badawczy „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna.

Głównym celem zadania jest promocja, dokumentacja i archiwizacja zanikających tradycyjnych rzemiosł karpackich związanych z obróbką drewna (stolarstwo, meblarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, wyrób gontów, zabawkarstwo i lutnictwo), obróbką skóry (kuśnierstwo, rymarstwo, szewstwo), obróbką włókna i tkaniny (tkactwo, krawiectwo, hafciarstwo, koronkarstwo), obróbką gliny (garncarstwo, kaflarstwo), obróbką metalu (kowalstwo, wyrób ozdób metalowych) oraz wiedzy dotyczącej przemysłu wiejskiego w tym przemysłu foluszniczego, tartacznego, młynarskiego, itp.
W ramach projektu zorganizowana zostanie I Ogólnopolska Konferencji Naukowej dotyczącej rzemieślniczych tradycji regionu karpackiego. Konferencja skierowana jest do środowiska akademickiego, muzealników oraz badaczy tej tematyki. Konferencja została objęta opieką merytoryczną przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład rady naukowej konferencji weszli: prof. dr hab. Jan Święch, prof. dr hab. Zbigniew Libera oraz dr hab. Marcin Brocki.

Ważnym elementem projektu są badania terenowe dotyczące ostatnich wiejskich rzemieślników, prowadzone na terenie statutowej działalności Muzeum. Badania te są kontynuacją badań terenowych dot. jednego z rzemiosł, z których niegdyś słynęła Rabka –tj. garncarstwa prowadzonych w latach 70. XX wieku przez naszą instytucję. Realizacja zadania ma na celu uzupełnienie zasobów Archiwum Etnograficznego Muzeum, którego zadaniem jest utrwalanie wszelkich widocznych przejawów kultury tradycyjnej. Muzealnicy przeprowadzili wywiady i kwerendy terenowe w Porębie Wielkiej, Koninie, Kasinie Wielkiej, Rdzawce, Ponicach oraz Rabce – Zdroju.  Powstaje również film etnograficzny dokumentujący  prowadzone badania.

W ramach projektu realizowana jest wystawa z cyklu „O rabczańskich rzemieślnikach”.

Autorkami i realizatorkami projektu są Małgorzata Wójtowicz – Wierzbicka i Natalia Klęsk.
 
 
 
 

Organizatorem konferencji jest Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju, ul. Sądecka 6, 34-100 Rabka – Zdrój, tel. 18/2676289.UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 października 2016 r. na adres Muzeum: biuro@muzeum-orkana.pl

Do pobrania program konferencji

                   karta zgłoszenia

czytaj więcej

Wernisaż wystawy Szlakiem Zofii Rydet

data: 06-10-2016

Szlakiem Zofii Rydet - Wystawa fotografii dokumentalnej
wernisaż:
7.10.2016, piątek g. 17.00

miejsce: Galeria "Pod Aniołem", Parkowa 5, Rabka

czas trwania wystawy:
7-21.10.2016r.

Współczesna dokumentacja miejscowości wykonana przez uczestników warsztatów COŚ, CO ZOSTANIE 2016: portrety mieszkańców, zdjęcia miejsc i krajobrazu zestawione ze zdjęciami Zofii Rydet przedstawiającymi dawną Rabkę.


 
COŚ, CO ZOSTANIE to projekt realizowany przez Fundację im. Zofii Rydet. W ubiegłych latach były to lokalne działania fotograficzne w miejscowościach, w których Zofia Rydet (artystka fotografka, 1911-1997) realizowała słynny projekt „Zapis socjologiczny”. Zbiór 14 000 zdjęć (zofiarydet.com) dokumentuje osoby, wnętrza i realia społeczno-kulturowe polskich wsi. W 2016 roku projekt COŚ, CO ZOSTANIE realizowany będzie w Rabce-Zdroju, miejscowości z którą związana była artystka i gdzie została pochowana.

Organizator: Fundacja im. Zofii Rydet
| www.fundacjarydet.pl | www.zofiarydet.com | www.facebook.com/coscozostanie |

Partnerzy:
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju www.muzeum-orkana.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju www.mok.rabka.pl
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju www.romer.nowotarski.pl

Coś co zostanie - warsztaty fotograficzne wokół fotografii Zofii Rydet

data: 28-09-2016

 

 COŚ, CO ZOSTANIE 2016

warsztaty fotografii dokumentalnej dla młodzieży w Rabce-Zdroju
3-7 października 2016 r.

 

 

Czy wiesz, jak zmieniała się Rabka na przestrzeni lat? 

Chcesz poznać historię swojej miejscowości, i lubisz fotografować.

Chciał(a)byś na 5 dni zamienić się w dokumentalistę.

Dołącz do nas!

 

Zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat do udziału w warsztatach fotograficznych i działaniach  bazujacych na fotografiach autorstwa Zofii Rydet (artystki fotografki związanej z Rabką), wykonanych w Rabce  w latach 1950-1990.

 

Nasz plan działań 3-7 października 2016:
WARSZTATY FOTOGRAFII DOKUMENTALNEJ,
wspólnie podążymy szlakiem Zofii Rydet, poszukamy miejc z fotografii artystki wykonanych w Rabce, sprawdzimy czy isnieją nadal, jak bardzo się zmieniły, spóbujemy odtworzyć podobne kadry współcześnie
UWAGA! Pierwsza zbiórka: 3.10.2016, poniedziałek, g. 15.30 Akademia Malarstwa na Szkle - Muzeum im. Wł. Orkana, ul. Sądecka 6. Warsztaty odbywać się będą codziennie w  g. 16.00-19.00.

7 października 2016, g. 17.00
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA, którą współnie zaprojektujemy
- współczesna dokumentacja miejscowości – wykonane przez nas portrety mieszkańców, zdjęcia miejsc i krajobrazu zestawione ze zdjęciami Zofii Rydet przedstawiającymi dawną Rabkę
miejsce: Galeria Pod Aniołem MOK, ul. Parkowa 5

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Posiadanie własnego aparatu fotograficznego nie jest wymogiem! Wystarczy ciekawość i gotowość do spotkania.

Prowadzenie: Pola Rożek i Paweł Ogrodzki

 

Wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/515672898631623/

Filmowa zapowiedź warsztatów https://www.youtube.com/watch?v=rgcUYdgLy2U

 

 

COŚ, CO ZOSTANIE to projekt realizowany przez Fundację im. Zofii Rydet. W ubiegłych latach były to lokalne działania fotograficzne w miejscowościach, w których Zofia Rydet (artystka fotografka, 1911-1997) realizowała słynny projekt „Zapis socjologiczny”. Zbiór 14 000 zdjęć (zofiarydet.com) dokumentuje osoby, wnętrza i realia społeczno-kulturowe polskich wsi. Po 30 latach fotografie budzą żywe reakcje – zarówno w sieci jak i w gronie rodzinnym/sąsiedzkim, stały się pretekstem do rozmów i spotkań.

W 2016 roku projekt COŚ, CO ZOSTANIE realizowany będzie w Rabce-Zdroju, miejscowości z którą związana była artystka i gdzie została pochowana.

Organizator: Fundacja im. Zofii Rydet
| www.fundacjarydet.pl ||www.zofiarydet.com || www.facebook.com/coscozostanie |||

Partnerzy:
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju www.muzeum-orkana.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju www.mok.rabka.pl
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju www.romer.nowotarski.pl

Więcej informacji:
Fundacja im. Zofii Rydet www.fundacjarydet.pl
email: info@fundacjarydet.pl
tel. 501 430 585

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

  strona główna imprezy literatura dojazd  
  historia galeria edukacja  
Copyright tekst, grafika © 2009 Muzeum Władysława Orkana, Realizacja Twoja-Marka